TPjB Edwin Galan Teruki
Pengarah Bahagian Keselamatan Kebakaran, Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia
PKPjB Azlimin bin Mat Noor
Ketua Seksyen Penguatkuasaan Bahagian Keselamatan Kebakaran, Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia
PPjB Ir. Wan Mohammad Zaidi Bin Wan Isa
Ketua Cawangan Penghapus Bahaya Kebakaran, Bahagian Keselamatan Kebakaran, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
Ir. Wong See Fong
Jurutera Profesional