• Meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan penjagaan dan penyelenggaraan sistem pepasangan keselamatan kebakaran di premis-premis.
  • Meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan Perakuan Bomba kepada Pengurusan Bangunan Premis Ditetapkan.
  • Menyampaikan maklumat-maklumat terkini mengenai keselamatan kebakaran, pengawasan dan penguatkuasaannya melalui pindaan Akta Perkhidmatan Bomba 1988 (Akta 341) yang telah berkuatkuasa pada 01 September 2018.
  • Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman peserta seminar berkaitan keperluan terkini dari aspek pepasangan keselamatan kebakaran di premis-premis.
  • Meningkatkan tahap pematuhan kepada keperluan pepasangan keselamatan kebakaran semasa pengemukaan pelan untuk perakuan JBPM dan semasa pemeriksaan sistem pepasangan keselamatan kebakaran di premis.

Untuk memberi kefahaman tentang keperluan FC yang melibatkan perkara berikut :

  • Fire safety Organization In Designated Premises
  • Fire Safety Manager/ Officer
  • Fire Emergency Response Plan (FERP)
  • Fire Certificate
  • Fire Safety Report

Kumpulan Sasaran:

Anjuran bersama: